Klimakteriet

Klimakteriet är uttrycket för en progressiv och ibland plötsligt upphörande av menscykeln. Området omkring klimakteriet (åren före, under och efter klimakteriet) kännetecknas av många symptom, störningar och förändringar som är kopplade till den minskade hormonregleringen som menstruationscykeln utgör.

Problemet är uppenbart neuroendokrint och ”ersättningsterapin med hormoner” (HRT) kan leda till positiva vändningar av de förändringar som är kopplade till klimakteriet. På grundval av kliniska bedömningar som publicerats i vetenskapliga artiklar, är vi övertygade om att melatonin, enskilt eller i kombination med HRT, kan förbättra klimakterieperiodens utveckling enormt, för att förlänga fertiliteten och även återskapa den cykliska ägglossningen och menstruationen.

Det är inte sant att äggstockarna är tomma! Det rör sig faktiskt om en progressiv absorbering och skleros (äggstocksatresi) som styrs av hjärnan och inte beror på avsaknad av ägg! Melatonin kan producera en progressiv ombildning av en ungdomlig utsöndring av gonadotropiner och så omvända klimakteriets utveckling.

För dessa fall har vi framtagit Key Melatonin Defender.
Other Language: www.keymelatonin.com