Jet-lag - Melatonin

Jet-lag

Sjukdomskänsla, sömn, svaghet och psykosomatiska och neurovegetativa problem som uppstår när man på kort tid reser över en eller flera hav och som består i en långsam och svårartad anpassning till den nya lokala tiden och till miljörytmerna (temperaturer och tid på dagen). Problemen kan uppstå delvis eller helt förebyggas genom att ta Key Melatonin Night innan man reser till en destination eller vid ankomsten.

Samma sak gör man när man åker hem. För att anpassa sig till den lokala tiden på destinationen före avresan, ska man ta en tablett Key Melatonin Night i 2-3 dagar cirka, sent på kvällen på destinationen (22:00 - 24:00). Man ska fortsätta att ta Key Melatonin Night efter ankomsten till destinationen, tills hjärnan har anpassat sig till–den lokala tiden. Samma sak gäller vid återkomsten hem.

Om en profylaktisk anpassning inte kan göras ska man för att åtminstone lindra effekterna av jet-lag, ta Key Melatonin Night på destinationen endast när man lägger sig (22:00-24:00) och inte tidigare!

Anpassning utan en lämplig förberedelse före avresan är säkerligen mindre effektiv när det gäller anpassningen till jet-lag som induceras av melatonin. Sjukdomskänslan som jet-lag ger blir verkligen avreselandet och destinationen överstiger 6 timmar (t ex. Rom och New York).

För dessa fall har vi framtagit Key Melatonin Night.
Other Language: www.keymelatonin.com