Det manliga klimakteriet

Det manliga klimakteriet är uttrycket för en progressiv försämring av reproduktionsfunktionen hos mannen. Trots att vikten av det sexuella åldrandet hos mannen till stor del försummas på grund av fördomar och okunnighet som omger den biologiska vikten av testosteron, visar många patologier och symptom tydligt att en otillräcklig utsöndring av könshormoner hos de flesta män leder till att involution hos könsorganen under åldrandet.

En av de vanligaste patologierna är prostatahypertrofi och följaktiga urineringsproblemen. Dessutom observerar man en plötslig eller progressiv förlust av sexlusten, tröghet, apati, depression och muskelsvaghet.
Faktiskt uppvisar alla hormoner en rytm för dagen och natten, vars reglering beror på kontrollen av tallkottkörteln, hypotalamus, hypofysen.
Hjärnans åldrande blir uppenbar genom en ökad styvhet i mekanismen som reglerar hormonsekretionen. Feedbackmekanismen reagerar inte längre på stimuli och det leder till en förändring och desynkronisering av hormonutsöndringen. Melatonin som skyddar tallkottskörteln mot åldrande, bibehåller och återställer den normala och fysiologiska hormoncykeln i hjärnan! Med andra ord, visar vårt arbete att det inte är bristen på könshormoner som kännetecknar det manliga klimakteriet, utan snarare schemat för sekretionen under dagen och natten.

För dessa fall har vi framtagit Key Melatonin Defender.
Other Language: www.keymelatonin.com